Polityka jakości

Gwarantujemy wysoką, powtarzalną jakość powłoki dla każdej partii detali zgodną z wymogami określonymi w normach polskich i europejskich PN-EN oraz w normach międzynarodowych ISO.

Posiadamy własne laboratorium chemiczne, którego zadaniem jest stałe analizowanie składów kąpieli galwanicznych i wydawanie zaleceń dla służb utrzymania ruchu. Wyniki analiz rejestrowane są w kartach kąpieli galwanicznych.

Grubość nakładanych powłok cynkowych i aluminiowych mierzymy za pomocą urządzenia DUALSCOPE FISCHER GMBH+CO.KG (Institute for Electronics and Measuring Technology, Germany).

Odporność antykorozyjną powłok cynkowych i pasywacji badamy w komorze solnej w oparciu o normę PN-76/H-04603.

Główną misją w przyjętej przez nas Polityce Jakości jest spełnianie wymagań i oczekiwań odbiorców w zakresie świadczonym ich usług galwanicznych. Wizerunek naszej firmy kształtowany jest w oparciu o ciągłe doskonalenie jakości i usług dzięki wdrażaniu nowoczesnych technologii, poprawę organizacji pracy oraz dobrą współpracę z klientami.