Ochrona środowiska

Działania prowadzone przez „GALCHEM-ZAP” Sp. z o.o. kierowane są na ograniczanie negatywnego wpływu prowadzonych procesów technologicznych na środowisko. Jednym z głównych celów firmy jest prowadzenie działalności przyjaznej otoczeniu oraz pracującym w niej ludziom. Działania minimalizujące wpływ na środowisko naturalne realizujemy poprzez:

  • przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych dotyczących spraw środowiska
  • zastosowanie nowoczesnych technologii neutralizacji ścieków we własnej oczyszczalni

Dużym atutem firmy jest posiadanie własnej oczyszczalni ścieków opartej na nowoczesnej technologii neutralizacji typu 2xMF/450/SR. Ścieki z galwanizerni są neutralizowane i doczyszczane na filtrach mechanicznych, węglowych oraz na filtrach chelatujących typu Purolite S930.

Wysoki system filtracji przeznaczony jest do doczyszczania ścieków z pozostałości metali ciężkich, redukcji stężeń tych metali do minimalnych wartości. Końcowy etap doczyszczania ścieków polega na usuwaniu z nich wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych (zawiesin) oraz substancji organicznych opuszczających neutralizator ścieków z galwanizerni.

Firma posiada własną stację demineralizacji, która zabezpiecza potrzeby produkcyjne naszego zakładu.